Välkommen till ungdomsklubben

OBS för tillfället är ungdomsklubben inaktivt
Klubben är öppen för dig mellan 10 och 25 år, barn under 10 kan vara med om de har föräldrar med sig.

Att vara med i ungdomsklubben
125 kr/termin + 300 kr medlemsavgift Svensk Hundungdom.
Undrar du över något mail till: