2019-03-02 Linda och Quid tävlar Rally

Ditt namn
Linda Eskfelt

Hundens uppgifter
Billowhiz Wily Wizard "Quid"

Datum då ni tävlade
2019-03-02

Tävlingsplats
Färgelanda

Tävlingsgren Rally
Fortsättningsklass

Resultat
93 + 82

Kommentera gärna: